Grunt do ambitny cel

If you wou’d not be forgotten
As soon as you are dead and rotten,
Either write things worth reading,
Or do things worth the writing.

(B.Franklin)

Albo, jak kto woli…

By słuch nie zaginął po tobie
gdy leżeć już będziesz w grobie,
pisz rzeczy warte czytania
czyń rzeczy warte spisania.

(tłum. ja)

Tyle, jeśli chodzi o postanowienie noworoczne.

 

Zobacz też...

Dodaj komentarz

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.